Skip links

Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel voor equine geassisteerde coaches en therapeuten biedt een standaard en structuur voor sessies. Het biedt een kader voor de praktijk, dat de equine geassisteerde coach of therapeut voldoende vrijheid biedt om op eigen wijze invulling te geven aan het vak door de inzet van creativiteit, verschillende coachstijlen, aanvullende capaciteiten en specialismen.

Equine geassisteerde coaching of therapie

Bij equine geassisteerde coaching of therapie wordt de hulp van paarden ingeroepen bij het coachen van mensen. Coach of therapeut en paard werken samen om de coachee of cliënt te stimuleren over zichzelf en anderen na te denken en zijn eigen oplossing te vinden door middel van ervaringsgericht leren. De primaire taak van equine geassisteerde coaching of therapie daarbij is het faciliteren, opzetten en begeleiden van activiteiten met paarden die leiden tot zelfonderzoek van de coachee of cliënt, en daarbij zorg te dragen voor de fysieke en emotionele veiligheid van zowel coachee of cliënt als paard.

De sessie

 • In een equine geassisteerde sessie faciliteert en begeleidt een equine geassisteerde coach of therapeut activiteiten die de coachee met het paard uitvoert. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten zal de equine geassisteerde coach of therapeut de coachee aanzetten tot zelfreflectie door middel van open vraagstelling. Het is in dit proces niet van belang of een activiteit succesvol wordt uitgevoerd, de beleving van de coachee of cliënt staat centraal.
 • De equine geassisteerde coach of therapeut draagt daarbij zorg voor de fysieke en emotionele veiligheid van zowel coachee of cliënt als paard.
 • De focus ligt op het ontwikkelingsproces van de mens en niet op het trainen van het paard.
 • De activiteiten vinden plaats op de grond, naast het paard, en dus niet op het paard.
 • Bij equine geassisteerde sessies gaat het vooral om de relatie tussen het paard en de coachee of cliënt. Het paard brengt de verandering bij de coachee of cliënt teweeg. De equine geassisteerde coach of therapeut faciliteert slechts, creëert leerkansen door activiteiten op te zetten en helpt bij de bewustwording.

Locatie

 • Equine geassisteerde sessies vinden plaats op een locatie waar privacy, vertrouwelijkheid en emotionele en fysieke veiligheid voor mens en paard gewaarborgd zijn.

Paard(en)

 • Er wordt niet gewerkt met paarden die om welke reden dan ook geleerd hebben dat ze zich gericht agressief jegens mensen moeten gedragen.
 • De equine geassisteerde coach of therapeut stemt activiteiten en fysieke en psychische belasting af op de fysieke en psychische mogelijkheden van het paard.
 • Voorafgaand en na een sessie zal indien nodig de nodige voor- en nazorg aan het paard besteed worden.
 • De equine geassisteerde coach of therapeut draagt zorg voor gezondheid en welbevinden van het paard waarmee hij werkt.
 • Zowel uit veiligheids- als uit welzijns- en gezondheidsoverwegingen werkt de equine geassisteerde coach of therapeut met paarden die een leven leiden waarbij wordt voldaan aan de basisbehoeften van het paard: buitenlucht, bewegingsvrijheid, direct contact met soortgenoten en toegang tot voldoende (ruw)voer.

Team

 • De equine geassisteerde coach of therapeut conformeert zich aan de beroepscode.
 • De equine geassisteerde coach of therapeut en het paard werken samen in alle equine geassisteerde sessies. Bij het coachen van meer dan twee coachees of cliënten zal de equine geassisteerde coach of therapeut de hulp inroepen van een collega om de fysieke en emotionele veiligheid van zowel coachee(s) als paard(en) te kunnen waarborgen.
 • De equine geassisteerde coach of therapeut werkt vanuit een open houding, wat inhoudt dat hij:
  1. waarneemt zonder be- en veroordeling, zonder etiketten te plakken;
  2. oprecht, authentiek en geïnteresseerd is in wat de coachee beweegt en bezighoudt;
  3. erkent dat coachee of cliënt en coach of therapeut volkomen gelijkwaardig zijn;
  4. niet de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het veranderproces van de coachee of cliënt.
 • De equine geassisteerde coach of therapeut:
  1. heeft ten minste de opleiding equine assisted coach level 1 succesvol afgerond;
  2. onderhoudt zijn vakbekwaamheid d.m.v. deskundigheidsbevorderende activiteiten;
  3. is aangesloten bij een erkende klachtenregeling of – indien werkzaam in de zorg – Wkkgz-geschillencommissie;
  4. is verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid voor het werken met paarden.