Skip links

Disclaimer

Disclaimer Bee You Paarden Coaching

De informatie op de website van Bee You Paarden Coaching wordt verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ons best doen om de informatie actueel en juist te houden, geven we geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die op de website worden aangeboden. Het vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van deze website.

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze disclaimer redelijk zijn. Als u niet akkoord gaat, moet u deze website niet gebruiken.

Alle informatie is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.