Skip links

Etische code

De equine geassisteerde coach of therapeut®:

 • laat zich niet in met oneerlijkheid, fraude, bedrog, illegale activiteiten, valse voorstellingen van zaken of andere praktijken die de wet overschrijden;
 • wendt geen kwalificaties, diploma's of ervaring voor die hij niet heeft;
 • evalueert regelmatig zijn professionele sterktes en beperkingen;
 • neemt regelmatig deel aan intervisie en bijscholingsactiviteiten en tracht zo zichzelf en het beroep te verbeteren;
 • kent zowel de grenzen van het beroep als die van zijn persoonlijke competenties en overschrijdt geen van beide;
 • verwijst indien nodig door naar andere professionele diensten;
 • aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches of therapeuten;
 • heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze eventuele schaden waarop hij als coach of therapeut kan worden aangesproken in redelijkheid gedekt;

 • handhaaft de hoogst mogelijke normen van professionele integriteit;
 • stelt zich collegiaal op tegenover beroepsgenoten, met respect voor hun opvattingen, ideeën en meningen;
 • deelt informatie, ervaringen en ideeën die ten goede komen aan het versterken en verbeteren van de effectiviteit van equine geassisteerde coaching en therapie;
 • laat zich niet in met persoonlijke gedragingen die de kwaliteit of de reputatie van het beroep nadelig beïnvloeden.
 • erkent dat coachee of cliënt en coach of therapeut volkomen gelijkwaardig zijn;
 • erkent dat de coachee of cliënt zelf het best weet wat goed voor hem is, op basis van eigen afwegingen beslissingen kan nemen en zelf verantwoordelijk is voor zijn keuzen;

 • respecteert de waardigheid van alle betrokkenen;
 • houdt rekening met de fysieke en emotionele veiligheid van de coachee of cliënt en zorgt er dus ook voor dat op een veilige manier en in een veilige omgeving met de paarden wordt gewerkt;

 • voert de sessies uit met respect voor de coachee of cliënt en zonder de privacy te schenden;
 • gaat vertrouwelijk om met informatie over de coachee of cliënt en voorkomt dat gegevens over de coachee of cliënt ongeautoriseerd openbaar gemaakt kunnen worden;
 • gaat gedurende een coachings- of therapeutische relatie geen seksuele of andere ongepaste relaties met een coachee of cliënt aan;
 • is zich bewust van de macht die inherent is aan de positie als coach of therapeut en maakt daar geen misbruik van.
 • respecteert de waardigheid van het paard;
 • draagt tijdens de coachsessies zorg voor de fysieke en emotionele veiligheid van het paard;
 • werkt alleen met paarden die fysiek en psychisch gezond genoeg zijn om bij coachsessies te worden ingezet.