Skip links

Reflectie, wat is dat eigenlijk?

Reflectie, wat is dat eigenlijk?

Overdenken van en/of terugkijken op het eigen handelen om de effectiviteit ervan te verbeteren, ofwel: bespiegelend nadenken over. Soms is het wel eens goed om even terug te kijken (letterlijk ‘weerspiegelen’), hoe en waarom doe je sommige dingen eigenlijk op bepaalde manieren. Bij zelfreflectie sta je stil bij wie jij bent, je motivaties en je doelen en hoe je denkt, doet of nalaat. Ook reflectie op je werk dan richt je je vooral op professioneel handelen en het resultaat daarvan. Als coach leer je ook om zelfreflectie toe te passen en maak je zelfreflectieverslagen van de stof die je geleerd hebt en helpt om bewust bezig te zijn met je eigenontwikkeling en verbetering in je functioneren.
This website uses cookies to improve your web experience.